GOODYEAR’DAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GERÇEĞİ ANKETİ

  • Goodyear Sürdürülebilirlik Gerçekliği Anketi’ne Avrupa genelinde 985 filo katıldı. Anket sonuçlarına göre filoların dörtte üçü karbon ayak izini önemli bir konu olarak görüyor.
  • Büyük ölçekli filolar bu alanda öncü konumda yer alıyor.
  • Daha fazla esneklik, daha fazla başarı sağlıyor

2019 Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ulaşım sektörünün sera gazı emisyon oranının1990 yılına göre %90 azaltılması ve VECTO tarafından ölçülen yeni ağır vasıtaların karbon emisyonlarının 2025’te %15, 2030 yılına kadar ise %30 oranında azaltılması hedefleniyor.

Goodyear, ulaşım alanındaki çözüm ortaklarının karbon ayak izini azaltmak için neler yaptığını ve hangi hedeflere ulaşmayı planladıklarını analiz etmek adına 2021 Sürdürülebilirlik Gerçeği Anketi düzenlendi. Katılımcıların verdiği yanıtlar, sürdürülebilirliğin ulaşım sektörü şirketleri açısından büyük öneme sahip olduğunu ortaya koydu.

Sürdürülebilir ulaşım gündemin üst sırasında

Katılımcıların dörtte üçü, sürdürülebilirliği önemli veya çok önemli bir konu olarak gördüğünü ifade ediyor. 100 ve üzerinde araca sahip filoların yarısından fazlası, sürdürülebilirliğin şirket değerlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtiyor.

Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski, konu hakkında şunları söyledi: “2021 Goodyear Sürdürülebilirlik Gerçekliği Anketi’ne verilen yanıtlar cesaret verici. Bu yanıtlar çevresel sürdürülebilirliğin sektörün gündeminin üst sıralarında yer aldığını açıkça ortaya koyuyor. Emisyonların azaltılmasına daha fazla önem verilmesinin yanında, filo yöneticilerinin net bir biçimde harekete geçtiğini görüyoruz. Filolar, karbon azaltılması hedeflerine ulaşmak için iklim sorunlarına karşı önlemler alıyor ve iklim nötr bir geleceğe geçişi destekliyorlar.”

2022’ye kadar her 5 filodan 4’ünün açık sürdürülebilirlik hedefleri olacak

500 araçlık filolar çevre odaklı bir kültürü gündelik operasyonlarının bir parçası haline getirerek bu çalışmalara öncülük ederken, daha büyük filoların %70’i daha net bir şekilde çevreci hedefler belirlediklerini ifade ediyor. Ankete katılan 5 filodan 4’ü 2022 sonbaharına kadar sürdürülebilirlik hedeflerinin olacağını belirtiyor. Bu oran, 2021 yılına oranla %38 artış anlamına geliyor.

Sektörün daha çevreci bir geleceğe doğru ilerlediğini kaydeden Szymanski, şunları söyledi: “Avrupa genelinde ulaşım ve lojistik sağlayıcılarının zaman ve maliyet baskılarına ek olarak operasyonlarındaki artan karmaşıklık ve zorluk seviyesi , talepteki dalgalanmalar nedeniyle, sektörün şu anda kritik bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Hem sürdürülebilirlik hem de verimlilik hedeflerini karşılayan doğrudan çözümlere ihtiyaç duyulduğunu açıkça görüyoruz. Bu hareketin hızlandırılmasında sürdürülebilirliğin standart bir hale getirilmesi büyük önem arz ediyor.”

En yaygın önlemler ve teşviklerin önemi

En çok alınan önlemlerden biri araç filolarının yenilenmesi olurken, filo operatörlerinin %68’i araçlarını yenilemeyi tercih ediyor.  500 araçtan büyük filoların %43’ünün elektrikli, hibrit veya LNG yakıtlı araçlara geçmiş bulunuyor.

Filoların yaklaşık yüzde altmışı halihazırda daha fazla yakıt verimliliği sağlayan lastikler kullanıyor. Bu bağlamda Goodyear, daha çevreci bir geleceğe geçişte kamyon üreticilerini ve ulaşım şirketlerini destekliyor. Bir süre önce pazara sunulan Goodyear FUELMAX ENDURANCE, filolara gündelik operasyonlarını karmaşıklaştırmadan sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan, düşük yuvarlanma direnci ve yüksek dayanıklılık özelliklerine sahip bir lastik.

Karbon ayak izini daha da azaltmak için filolar lastikleri yeniden kaplatmayı tercih ediyor (%42). Lastik karkasının yeniden kullanılması ve üretim sürecinde daha az hammadde, atık ve enerji tüketimiyle, bu uygulama filolara karbon ayak izlerini azaltma konusunda doğrudan bir çözüm sunuyor. Yeniden kaplanan lastiklerde yeni lastikleriyle aynı kalitede malzeme kullanan Goodyear, böylece yeniden kaplanan lastiklerin yenileriyle benzer performans sağlamasına olanak tanıyor.

Filoların çevresel sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik ek önlemler arasında, çevreci sürüş teknikleri gibi, sürüş davranışlarının optimize edilmesine yönelik uygulamalar yer alıyor. Operatörlerin %55’i halihazırda bu uygulamaları kullanıyor ve yakın zamanda yakıt tüketimi önlemlerini de uygulamaya geçirmeyi hedefliyor.

Ankete katılan filoların %45’i, çevre teşvikleri ve vergi paketleri gibi, ulaşım sektöründe uygulanacak çevresel düzenlemelerin yanı sıra daha sıkı düzenlemeler konusunda da bilgi sahibi olduğunu ifade ediyor.

Vergi muafiyeti gibi mali teşvikler ise ankete katılan filoların %70’i için önemli teşvik edici uygulamalar olarak öne çıkıyor. Ankete katılan şirketlerin üçte biri, sürdürülebilirliği işletme giderlerini düşürmenin bir yolu olarak görüyor.

Çevre dostu mobiliteyi yavaşlatan etkenler maliyet ve karmaşıklık

Sürdürülebilirlik önlemlerinin daha da artırılmasının önündeki ana engel maliyet olurken, katılımcıların %60’ından fazlası çözümlerin çok maliyetli olduğunu ifade ediyor. 500 araçtan büyük filoların %76’sı, mali teşviklerin sunulması durumunda daha büyük iyileştirmeler sağlayabileceklerini vurguluyor.

Şirketlerin %45’i sürdürülebilir çözümlerin gündelik faaliyetlerinin bir parçası haline gelmek için fazla karmaşık olduğunu dile getiriyor. Operatörlerin %54’ü yakıt verimliliğini artırmak ve emisyonları azaltmak için telematik çözümler kullanıyor. Goodyear’ın lastik ve filo yönetim çözümleri, filo operasyonlarına kolaylıkla uygulanabiliyor. Goodyear’ın Drive-Over-Reader ve DrivePoint uygulamaları, araç parka her girdiğinde saniyeler içinde otomatik lastik analizi sağlıyor. Goodyear TPMS, operatörlere gerçek zamanlı veriler sunuyor ve ZF’in web tabanlı bir idari hizmet çözümü (TX CONNECT) ile teknik performans ve tır parkının durumu hakkında veri sağlayan bir portal (TX TRAILERFIT) içeren ve Transics tarafından geliştirilmiş FMS (Filo Yönetim Çözümleri) portföyüne erişim sağlıyor.

highway crossing the green forest with the cable-stayed bridge on a horizon
A truck with trailer and a delivery truck travelling in opposite directions on a highway in summer.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz