ALANINDA ÇEVİK DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNU BAŞLATAN İLK SATIŞ ORGANİZASYONU:
OTOKOÇ OTOMOTİV

Otokoç Otomotiv, şirketin hızlı değişimlere adaptasyon gücünü artırarak bugünden geleceğe hazırlayan çevik dönüşüm yolculuğunu başlattı. Türkiye’de, alanında çevik dönüşüm yolculuğunu başlatan ilk satış organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve temel adımlarını atan şirket, bu kapsamda Agile Turkey Summit 2021’in de destekçilerinden biri oldu.

Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv; otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı olmak üzere üretim dışındaki tüm mobilite alanlarında faaliyet gösteriyor. 93 yıllık maziye sahip olan şirket, gücünü köklerinden alırken geleceği de bugünden tasarlıyor. Kurumsal ölçekte çeviklik hayaliyle çıktığı dönüşüm yolculuğunu, “İçimizdeki Çevik” adıyla markalaştıran Otokoç Otomotiv, şirketin mevcut durumunu, varış noktasını ve bu noktaya giden stratejisini hazırladı. Bu kapsamlı dönüşümün 4 ana odağını ele almak için İçimizdeki Çevik Hub takımları dört alanda oluşturuldu; Organizasyon Tasarım Takımı, Kültür ve Liderlik Takımı, Çevik Koçlar Takımı, İnsan Kaynakları Süreçleri ve Çalışan Deneyimi Takımı. Çevik dönüşüm yolculuğunun şirket içi lansmanı gerçekleştirildi. İlk pilot takım oluşturuldu ve hub (yönetişim) takımlarıyla birlikte eğitim ve hizalanmanın ardından çevik çalışmaya başladılar.

Çevik dönüşüm vizyonuna ulaşmış bir Otokoç Otomotiv neye benzer sorusuna yanıt vermek için “Nasıl Bir Otokoç’tan Nasıl Bir Otokoç’a?” tanımı hazırlandı. Müşteriler, işleyiş ve davranışlar olmak üzere 3 ana başlıkta bugün ve gelecek arasındaki fark ortaya konuldu. Ortaya konulan tablo, organizasyonda dönüşüm için farkındalık ve istek yarattı.  

 “Hayallerimizi gerçekleştirmek için tüm paydaşlara değer yaratan dinamik bir organizasyon olacağız” vizyonu ile çevik dönüşümünü kurgulayan şirketin bu çerçevedeki ilk odak alanları ise şöyle;

  • Çevik dönüşümde organizasyonun lokomotifi olacak çevik dönüşüm yönetişimini kurmak ve sürdürülebilir kılmak
  • Çok boyutlu şekilde çevik olan bir şirketin temellerini atmak
  • Çevik dönüşüm pilotları ile geleceğe uyumlanabilecek bir kültür ve organizasyonu sağlamak
  • Şirket liderlerinin tek vücut olarak inandığı, çalışanların sahiplendiği bir çevik dönüşüm vizyonu oluşturmak ve organizasyona yaymak

 “Agile Turkey Summit İş Birliği”

Otokoç Otomotiv, çevik dönüşüm yolculuğunu, iş dünyasının ve çevik sektörünün önde gelen markaları ve fikir önderlerinin katılımıyla online olarak gerçekleşen ve çevik çalışma biçiminin çeşitli yönleriyle ele alındığı, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük uluslararası çeviklik zirvesi olan Agile Turkey Summit 2021’de anlattı. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen “Kapsamlı Bir Dönüşüme Başlamak” başlıklı panele katılan Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Çevik Dönüşüm Lideri Gökçe Korkmaz, Pazarlama Müdürü ve Organizasyon Tasarım Scrum Master’ı Esra Arslanbaş Kaynak, öncülük ve güven doğrultusunda attığı adımlarla 93 yıldır sektörde standartları tanımlayan Otokoç Otomotiv’in hızlı değişimlere adaptasyon gücünü daha da ileri seviyelere taşıyarak bugünden geleceğe hazırlayan çevik dönüşüm sürecini aktardı.

“Deneyimi Çeviklikle Buluşturmak Önemli”

Çevik dönüşümün kendileri için her şeyden önce kültürel bir değişim olduğunu, otonomiyi yayarak hiyerarşiden uzaklaşmayı mümkün kılarken bir yandan da müşteriyi merkeze alan bir çalışma felsefesini temsil ettiğini belirten Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı: “Yalnızca köklü bir şirket olmak günümüzün hızla dönüşen dünyasında kalıcı başarının teminatı olmak için yeterli değil. Teknolojiyle birlikte müşteri ihtiyaçları değişirken ürün ve hizmet ömürleri de kısalıyor. Bu nedenle çeviklik ve yaşanan değişime aynı hızda cevap verebilecek adaptasyon becerilerini geliştirmek, gelecekte var olabilmek isteyen kurumlar açısından yaşamsal önem taşıyor. Otokoç Otomotiv olarak faaliyet alanımız açısından müşteriye en yakın şirketlerden biri konumundayız. Geleceği daha fazla düşünen, daha adapte ve hızlı, otoriterliğin ve alışılmış liderliğin dışına çıkarak liderlik tanımını değiştirerek, egoları bir kenara bırakarak var olan potansiyeli ve istekliliği ortaya çıkartan, böylelikle iyi fikirlerin sahadan gelmesinin önünü açan bir kültürü ve değer odaklı bir organizasyon tasarımını temel alan kapsamlı dönüşümle, deneyimimizi çeviklikle buluşturacak yolculuğumuzu hayata geçirmek için yola koyulduk. Bu dönüşüm sürecinde hizmetkar liderler olarak, organizasyona en iyi şekilde hizmet edebilmek için, dönüşüm sürecini öğrenmeye önce bizler gönüllü olduk. Bu yolculuğa en başında çevik dönüşüm takımlarında ve pilotlarda dahil olacak arkadaşlarıma, görüşleriyle katkı verecek tüm arkadaşlarıma, kalbini-zihnini koyup günlük hayatına yansıtmaya hevesli olan gelişim-büyüme odaklı yaklaşan tüm arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum. Ben ve tüm liderler bu yolculukta dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırmaya, rol model olmaya kararlıyız.”

“Neden Bana Sormadınız Diyordum Şimdi Neden Bana Soruyorsunuz Diyorum”

İnan Ekici’nin panelde belirttiği önemli bir yaklaşım da şuydu; “Daha önce ekipdaşlarıma “Neden bana sormadınız” diyordum şimdi “Neden bana soruyorsunuz diyorum”. Otonomi ve hizmetkar liderlik çevik dönüşümün çok değerli öğeleri. İnisiyatif alma konusunda ekiplerimizi cesaretlendirmemiz, bununla birlikte ihtiyaçları olduğunda yanlarında olabilmemiz çok önemli.”

“Dönüşümde Direnç Yoktur”

Otokoç Otomotiv Çevik Dönüşüm Lideri Gökçe Korkmaz, “Kurumsal Çevik Dönüşüm yolculuğumuz şirket gündemine 2021 yılında girdi. Bu süreçte çevik dönüşüm ile ilgili farkındalık seansları ve neden çevik dönüşüm sorusuna yanıt arayan çalıştaylar gerçekleştirilirken, çok sayıda bire bir görüşme ile ‘ortak’ çevik dönüşüm vizyonumuzu oluşturduk. Vizyonumuzu bugünü ve geleceği arasındaki farkı, nasıl bir Otokoç Otomotiv’e dönüşeceğimizi gösterecek şekilde tanımladık. Dönüşümde direnç yoktur diyerek, kişileri anlama ve dinleme noktasında temas kurmayı ana kilit noktası olarak belirledik; çevik dönüşüm yolculuğunun ilk adımlarını çalışanlarımızı dinleyerek, düşüncelerine değer vererek ve sürece dahil ederek tüm organizasyon ile beraber atıyoruz. Bu heyecan verici süreçte çok sayıda arkadaşımız yolculuğa daha en başında dahil olarak görüşleriyle katkı vermeye ve günlük hayatına hevesle yansıtmaya başladı. Çok boyutlu çevik olan bir Otokoç Otomotiv’in temellerini atma odağımıza destek veren tüm arkadaşlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyoruz.” dedi.

“İki konuya çok önem vererek ilerliyoruz; attığımız her adımın şeffaflaştırılması ve ortak akılla geliştirilmesi” Alanında çevik dönüşüm yolculuğunu başlatan ilk satış organizasyonu olduklarının altını çizen Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü ve Organizasyon Tasarım Scrum Master’ıEsra Arslanbaş Kaynak, şirketin çevik dönüşüm süreci hakkında şunları söyledi. “Otokoç Otomotiv olarak bu yıl çevik dönüşüm sürecimizi “İçimizdeki Çevik” adıyla markalaştırırken bu dönüşümü mümkün kılacak odak alanlarımızı da net şekilde ortaya koyduk. İki konuya çok önem vererek ilerliyoruz; attığımız her adımın şeffaflaştırılması ve ortak akılla geliştirilmesi. Şirketimizin kuruluşundan bu yana süregelen şeffaflık anlayışımızı çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve sorumlu olduğumuz tüm kişi ve kuruluşlar nezdinde devam ettirerek süreçlerimizin daha sağlıklı devam etmesini ve bu anlayışın herkes tarafından tüm iş yapış biçimlerimizde benimsenmesini sağlama adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz